Choose language

Forgot your password?

Need a Spoofbox account? Create one for FREE!

No subscription or hidden extras


Login

#nynorsk

Read through the most famous quotes by topic #nynorsk
Soli fjella, glein og glatt, fjell står att og stengjer … Alt er tagna. Ned kjem natt på breie, svarte vengjer, då vaknar dulde strengjer. Og Sátan kjem med all sin her, og Himmelørn og Herrens vêr, og angest-orm, og eld og storm, og lògen stri’r som villast, og det er natt som stillast.


Olav Aukrust


#darkness #life #night #nynorsk #life


back to top