Choose language

Forgot your password?

Need a Spoofbox account? Create one for FREE!

No subscription or hidden extras


Login

#danish

Read through the most famous quotes by topic #danish
Du skal bare huske at det ikke er en perfekt krig i en perfekt verden.


Jonathan Franzen


#freedom #frihed #translation #freedom

Det var det der holdt mig vågen om natten," sagde Walter. "Den her opsplitning af landet. For det er det samme problem overalt. Det er ligesådan med internettet eller kabel-tv - der er aldrig noget centrum, der er ingen fælles enighed, der er bare en billion forskellige distraherende støjkilder. Vi kan aldrig sætte os og føre en vedvarende samtale, det er bare billigt skrammel og en lorteudvikling, det hele. Alt det ægte, alt det autentiske, alt det ærlige dør ud. Intellektuelt og kulturelt bliver vi kastet omkring som tilfældige billiardkugler og reagerer på den seneste tilfældige stimulans.


Jonathan Franzen


#freedom #frihed #oversættelse #translation #freedom

Det handler ikke om at lægge mærke til vejen man går på, eller himmelen over én. Det handler om de ting der sker mens man går.


Emma Zeeberg


#dansk #men

Alting gentog sig. Selvom rublen var skiftet ud med kronen, og militærflyene oven over hendes hoved var blevet færre, og officerernes koner mindre højrøstede, og selvom den estiske nationalsang dagligt lød fra højttalerne i Lange-Hermann-tårnet, ville der altid dukke en ny kernelæderstøvle op, altid en ny støvle, en, der var magen til, eller også så den anderledes ud, men måden den trådte én over halsen på, ville altid være den samme.


Sofi Oksanen


#renselse #translated #men

He who does not understand a joke, he does not understand Danish.


Georg Brandes


#does #joke #understand #who

The Danish glee: the national version of cheerfulness.


Georg Brandes


#danish #glee #national #version

With millions of family wage manufacturing jobs lost since 2001, we need an energy bill that takes bold action to tap into American ingenuity in order to lead the world in new clean energy technology, rather than playing catch-up to the Japanese, Danish, and Germans.


Jay Inslee


#american #bill #bold #clean #clean energy

I used to love Danish. My father used to make a Boston cream pie. You never see that anymore.


Christopher Walken


#boston #cream #danish #father #i

In 'A Royal Affair' I had to learn to act like a queen and learned Danish. It's so much different to act in another language. It's the nuances in the words.


Alicia Vikander


#affair #another #danish #different #had

I have good genes. My father is Danish and my mother is Irish and Native American. They both have good skin.


Virginia Madsen


#both #danish #father #genes #good


back to top