Choose language

Forgot your password?

Need a Spoofbox account? Create one for FREE!

No subscription or hidden extras


Login

#boon

Read through the most famous quotes by topic #boon
There is in every American, I think, something of the old Daniel Boone - who, when he could see the smoke from another chimney, felt himself too crowded and moved further out into the wilderness.


Hubert H. Humphrey


#another #boone #chimney #could #crowded

Dear Lord; we beg but one boon more: Peace in the hearts of all men living, peace in the whole world this Thanksgiving.


Joseph Auslander


#beg #boon #dear #hearts #living

As for the expected boon to the Mexican economy, we have seen none of these gains, and instead we have seen NAFTA's detrimental impact on the Mexican workers.


Stephen F. Lynch


#detrimental #economy #expected #gains #impact

I'll never be mistaken for Pat Boone.


Sal Mineo


#i #mistaken #never #pat

I’ll make Goyle do lines, it’ll kill him, he hates writing,” said Ron happily. He lowered his voice to Goyle’s low grunt and, screwing up his face in a look of pained concentration, mimed writing in midair. “I . . .must . . . not . . . look . . . like . . . a . . . baboon’s . . . backside.


J.K. Rowling


#detention #gregory-goyle #humor #punishment #ron-weasley

Only boring people get bored. Life may be tedius, but not if you brought a book.


Robert Mailer Anderson


#life

Only boring people get bored. Life may be tedious, but not if you brought a book.


Robert Mailer Anderson


#life

Ik kon het echter niet laten, te scrhijven over ook nog de meisjes van 14 tot 18 jaar, die men de meest vermoeiende en meest zenuwslopende taak op de smalle schouders legde. Men noemde ze 'de nachtploeg', omdat ze het afschuwelijke nachtwerk te verrichten kregen: bij het loeien der sirenes om 6 of 7 uur in de avond, repten ze zich naar de fabrieken en stonden ze de hele nacht dóór in het helse lawaai van machines, molens of getouwen, om pas rond 6 of 7 uur in de grauwe ochtend de fabriekspoort te verlaten. Ondervoed, afgemat, door slaap overmand, kon geen nacht voorbij gaan zonder dat een van hen een ongeluk overkwam.


Louis Paul Boon


#kinderarbeid #kinderrechten #sociale-geschiedenis #men

Op het einde van het jaar 1889 stemde de regering dan de wet op de kinderarbeid. Hierdoor was het niet langer meer toegelaten, kinderen beneden de twaalf jaar in mijnen en fabrieken te aanvaarden. Ondanks deze wet bleven in haast alle fabrieken der Denderstreek de kinderen aan het werk. Men zou eerst nog, jaren later, inspecteurs moeten aanstellen om kontrool hierop te houden.


Louis Paul Boon


#kinderarbeid #kinderrechten #sociale-geschiedenis #men

Ook hij liet een grote stoommachine plaatsen en alles groeide zo overrompelend vlug, dat er echt geen tijd was zich om veiligheid of zelfs een minimum aan hygiëne te bekommeren. In de spinnerijen stonden de vrouwen, meisjes en kinderen in wolken dwarrelend pluk, bijna dagelijks raakten handen vermorzeld bij het 'indraaien' en in werkplaatsen waar men omgeven was van natte dampen, kregen de meeste vrouwen een ziekte die men waterkanker noemde.(...) De vrouwen brachten in de levensgevaarlijke werkplaatsen hun kleinste kinderen van huis mee en lieten ze rondkruipen in vuil, stof en stank.


Louis Paul Boon


#kinderrechten #sociale-geschiedenis #werkomstandigheden #men


back to top