Choose language

Forgot your password?

Need a Spoofbox account? Create one for FREE!

No subscription or hidden extras

Login


A całą tę sprawę, tak spokojnie i godnie poprowadzoną, minister uznał za sukces, zaś nasza prasa określiła jako zwycięstwo. Tak zawsze jakoś minister kierował, że wszystko na sukces wychodziło i dobrze było, a baliśmy się, że gdyby ministra onego nie stało, wnet by smętkiem powiało, co się potem sprawdziło, kiedy nam go ubyło.


Ryszard Kapuściński


#political-maneuvering #political-mechanisms #totalitarian-system-mechanisms #totalitarianismQuote by Ryszard Kapuściński

Read through all quotes from Ryszard KapuścińskiAbout Ryszard Kapuściński

Did you know about Ryszard Kapuściński?

back to top