Choose language

Forgot your password?

Need a Spoofbox account? Create one for FREE!

No subscription or hidden extras

Login


Nalaman kong habang lumalaki ka, maraming beses kang madadapa. Bumangon ka man ulit o hindi, magpapatuloy ang buhay, iikot ang mundo, at mauubos ang oras.


Bob Ong


#inspirational #life #inspirationalQuote by Bob Ong

Read through all quotes from Bob OngAbout Bob Ong

Did you know about Bob Ong?

back to top