Choose language

Forgot your password?

Need a Spoofbox account? Create one for FREE!

No subscription or hidden extras


Login


Visos līdzenumos, visos tālumos, jūras un kalnu, sūnu un mežu vientulībā cilvēks vienmēr meklē kādu robežu. Jūra ir skaista ar savām šķautnēm, kurās kaut kas satiekas. Dullais Dauka ir mākslinieks, un cilvēki ir dullie daukas. Jebkurā līdzenumā un tukšumā cilvēks meklē robežu, bet arī - jebkurā pārpilnībā.


Imants Ziedonis


#life #lifeQuote by Imants Ziedonis

Read through all quotes from Imants ZiedonisAbout Imants Ziedonis

Did you know about Imants Ziedonis?

back to top